Straipsnių talpinimo taisyklės

  • Dėl straipsnių talpinimo susisiekti el. paštu: talpinimasstraipsniu@gmail.com
  • Straipsnyje gali būti nedaugiau, nei 1 išorinė nuoroda.
  • Straipsniai yra talpinami, kai administratorius juos patvirtina. (Straipsniai peržiūrimi 1 kartą per savaitę)
  • Administracija gali atsisakyti talpinti straipsnį remdamasi tik savo nuomone, pasaulėžiūra ar verslo interesais.
  • Straipsniai turi būti unikalūs.
  • Straipsnis turi būti ne mažiau, nei 250 žodžių.
  • Straipsnių pavadinimai negali kartotis.
  • Svetainę administruojantys asmenys ar įmonė pasilieka teisę bet kada keisti, papildyti ar pašalinti publikuojamus straipsnius.